Contact! +263 779 397 464
info@chishona.co.zw

RURIMI RWECHISHONA

Shona Knowledge Base

Shona Knowledge Base2020-05-03T12:53:05+00:00

Latest Publications

NHETEMBO ~ CORONA UNOKONZERESA

NHETEMBO ~ CORONA UNOKONZERESA  By Benson Gono Tapeta maoko, tapeta miswe, tamira negumbo rimwe, tagumirwa. Tamboedza kumira-mira nehunyanzvi hwaana mazvikokota, ...
Read More

AKAIGOCHERA PAHUTSI

AKAIGOCHERA PAHUTSI  By Benson Gono “Mudzimai wenyu ari muroom 59 paMakotore Hotel iri munaSamora Machel padyo naFourth Street.Endai munozvionera mega.Ndangoti ...
Read More

ABAYIWA NGAABUDE

ABAYIWA NGAABUDE By Benson Gono “Ndati kana wasvotwa buda uende kumba kwenyu, uri murume rudzii anoda kuchengetwa nomukadzi!” apaumba Rodha ...
Read More

RINA MANYANGA HARIPUTIRWE MUMUSHUNJE

RINA MANYANGA HARIPUTIRWE MUMUSHUNJE By Benson Gono Guta reNjema raive diki chaizvo kana richienzaniswa namamwe madhorobha akarikomberedza. Chikuru chaishamisa pariri ...
Read More

DAI NDAKAZIVA HAITUNGAMIRI

DAI NDAKAZIVA HAITUNGAMIRI By Benson Gono Nhemia haana kuzvibvuma kuti mari yaive muhomwe make yakange iri yake. Mabhero ake efodya ...
Read More

NYIKA YAZVIMBIRWA NOHUORI

NYIKA YAZVIMBIRWA NOHUORI By Benson Gono Zvibhakera zvakange zvatsvuka moto pamusuwo wepaFarai, bhawa guru riri mumusha weMucheke uri muguta reMasvingo ...
Read More

Mishonga Yechivanhu Yepasichigare YomuZimbabwe

Mishonga Yechivanhu Yepasichigare YomuZimbabwe – Zimbabwe Traditional Medicines 1) Shumha - the fruit is used to heal ring worms and ...
Read More

Mhuka neVana Vadzo

Mhuka nevana vadzo Hwai - shere Gava - hambwana Inda - rakadzi Kamba - shasha Garwe - ganyamatope Tsuro - ...
Read More

Ziva Mutauro Wenyu

Ziva Mutauro Wechishona ZIVAI MUTAURO WENYU ● Mwana wekutanga kuzvarwa mumhuri anonzi dangwe. ● Mwana wekupedzisira kuzvarwa mumhuri anonzi gotwe ...
Read More

Mazita nemarudzi eNyoka

Mazita Nemarudzi eNyoka Some Snakes in Zimbabwe and their Shona Names Python - Shato Black Mamba - Rovambira (the black ...
Read More

On-Going Research

Ziva Mutauro Wenyu

Ziva Mutauro Wechishona ZIVAI MUTAURO WENYU ● Mwana wekutanga kuzvarwa mumhuri anonzi dangwe. ● Mwana wekupedzisira kuzvarwa mumhuri anonzi gotwe. ● Mwanakomana waMambo wekutanga kuzvarwa mumhuri anonzi nevanji. ● [...]

Michero YeSango

Michero Yesango Nhengeni - Sour plum Matunduru - granite mangosteen Nhunguru - governor's plum Tsubvu - Smelly berry Masawu - Jujube (from India) Nyii - bird plum or African [...]

Tsumo DzeChishona

Tsumo DzeChishona 1. Aive madziva ava mazambuko. (What used to be hard is now simple. People that used to be great are now simple). 2. Akuruma nzeve ndewako. (Those that advise [...]

Ziva Mutauro Wechishona

We are committed to focus on empowering every Zimbabwean in discovering the Shona Language.

Contact Us