Mhuka nevana vadzo

Hwai – shere
Gava – hambwana
Inda – rakadzi
Kamba – shasha
Garwe – ganyamatope
Tsuro – nhowa
Shumba – handa
Rwaivhi – mandishaya
Hove – rereza
Katsi – chidharimbo
Shoko – maidei/shokorana
Mbira – chiduwa
Njiri – chinjerete
Mvuu – handachibvuwa
Bimha – tsvana
Mbeva – manditeya
Nyuchi – zana
Datya – zunguzurwa/buruvuru
Nzou – mhuru
Huku – nhiyo
Gudo – rushiye
Munhu – rusvava.